FAQ2019-06-11T01:07:58+02:00
Jak zapisać się na egzamin?2019-06-11T01:03:31+02:00

Zapisu na egzamin możesz dokonać na dwa sposoby:

 • W siedzibie ośrodka egzaminacyjnego – musisz mieć przy sobie otrzymany wcześniej numer PKK oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. W przypadku kategorii B prawa jazdy opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł , a za egzamin praktyczny 140 zł. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy ośrodka egzaminacyjnego lub w okienku biura obsługi klienta. Dane do przelewu można odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych WORD.
 • Przez Internet – w tym celu musisz zarejestrować się na stronie info-car.pl. Przygotuj numer PESEL i PKK, będą potrzebne w trakcie ustalania terminu. Po wybraniu ośrodka egzaminacyjnego i najlepszego dla Ciebie terminu opłać egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. Po zakończeniu procedury otrzymasz potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu

Pamiętaj, że jeżeli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany, za każdym razem, złożyć swój wniosek i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Możesz również wnioskować o uczestnictwo w egzaminie dodatkowego egzaminatora, który nadzoruje egzamin oraz o uczestnictwo w egzaminie praktycznym instruktora, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora. Nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym możesz również poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawisz się na egzamin w wyznaczonym terminie. W tym przypadku ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy?2019-06-11T01:00:16+02:00

Do prawa jazdy potrzebujesz zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm. Zdjęcie musi być takie samo jak do innych dokumentów – dowodu osobistego lub paszportu. Fotograf w punkcie wykonującym zdjęcia do dokumentów będzie wiedział jak je zrobić zgodnie z wytycznymi.

Zdjęcie powinno być:

 • kolorowe,
 • aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźne,
 • ostre,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • w wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Uwaga!

 • jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach.  Podobne zdjęcie musisz mieć w dokumencie tożsamości. Do wniosku o wydanie prawa jazdy załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
 • jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna.  Podobne zdjęcie musisz mieć na dokumencie tożsamości. Do wniosku o wydanie prawa jazdy załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak zdobyć PKK?2019-06-11T00:57:04+02:00

Numer PKK (profilu kandydata na kierowcę) jest unikalnym numerem identyfikującym Cię podczas procesu szkolenia i egzaminowania. Uzyskać możesz go w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu udaj się do w urzędu miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie musisz odwiedzić urząd dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Dyplomaci muszą skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przed wizytą w urzędzie upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – formularz jest dostępny w urzędzie. Możesz go również pobrać w Internecie (https://www.gov.pl/infrastruktura/jak-uzyskac-prawo-jazdy) i wypełnić w domu,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie wykonane zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami,
 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym.

Dokumenty najlepiej złożyć w urzędzie osobiście. Jeżeli zdarzy się, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, wtedy możesz wniosek wraz z załącznikami złożyć przez Internet. W tym przypadku musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. W urzędzie numer PKK dostaniesz w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W praktyce, jeżeli Twój wniosek będzie kompletny numer PKK dostaniesz od ręki. W przypadku braków w dokumentacji sprawa się przedłuży a urząd poprosi Cię o ich usunięcie.

Jak zrobić wymagane badania?2019-06-11T00:55:26+02:00

Zapytaj swojego lekarza rodzinnego, czy może przeprowadzić takie badania lub wskazać innego specjalistę, które je wykona. Możesz również skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz zrobić kurs — na pewno współpracuje z takim lekarzem.

Kto może uzyskać prawo jazdy kategorii B?2019-06-11T00:51:34+02:00

Dokument może uzyskać każda osoba zamieszkująca terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Musi ona osiągnąć minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami. W przypadku kategorii B prawa jazdy jest to ukończone 18 lat, przy czym szkolenie można rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku. W tej sytuacji wymagana jest również pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Ponadto musi ona uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyć szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy i oczywiście zdać egzamin państwowy.