Od dzisiaj obowiązują jazda na „suwak” i „korytarz życia”! Mówimy co musisz wiedzieć o nowych przepisach.

6 grudnia 2019 r. to pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów dotyczących tzw. jazdy „na suwak” i tworzenia tzw. „korytarza życia”. Co musicie o nich wiedzieć?:

Jazda na suwak

  • Konieczność zastosowania zasady„jazdy na suwak” zachodzi, gdy na drodze występuje zator przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie. Poprzez zator rozumiemy znaczne zmniejszenie prędkości spowodowane zarówno dużym natężeniem ruchu, jak również kolizją lub awarią pojazdu, itp.;
  • W takiej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się pasem ruchu mającym kontynuację (tym, który nie zanika ani na którym nie występuje przeszkoda), bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, ma obowiązek umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na zanikającym pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy;
  • Na jezdniach z trzema lub więcej pasami, gdy dwa z tych pasów kończą się lub są zablokowane, kierowca jadący czynnym pasem musi przepuścić dwa samochody – najpierw ten z prawej, potem z lewej strony;
  • Kierowca na pasie ruchu, który się kończy, nie musi szukać wcześniej możliwości zmiany pasa ruchu, ponieważ dojeżdżając do samego końca zostanie płynnie wpuszczony na sąsiedni pas;
  • Przepis ten nie stanowi zalecenia, tylko wprost reguluje jakie obowiązki spoczywają na kierujących pojazdami;
  • Nie można zapominać o tym, że kierujący zmieniający pas ruchu w takiej sytuacji nie został zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, dlatego też uwzględniając różne okoliczności, manewr zmiany pasa ruchu powinien być wykonany z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

Korytarz życia

  • Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez odpowiednie usytuowanie;
  • Kierujący pojazdami, poruszający się lewym pasem mają obowiązek zjechać do lewej krawędzi pasa, a pozostali do prawej krawędzi pasa ruchu;
  • W przypadku drogi z kilkoma pasami ruchu korytarz życia zawsze będzie występować po lewej stronie – pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym. Dzięki temu nie będzie trzeba  zastanawiać się, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany;
  • Pojazdy inne niż uprzywilejowane nie mogą korzystać z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.