Od połowy sierpnia nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postanowiło ułatwić kierowcom odróżnienie odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego (czyli klasycznych fotoradarów). W związku z tym 30 lipca 2019 r. opublikowano znowelizowane rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wprowadzają one dwa nowe znaki:

  • Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” – uprzedzający o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
  • Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” – informujący o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

Uprzednio stosowane znaki zostaną zastąpione nowymi w przeciągu 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Znak D-51a “automatyczna kontrola średniej prędkości”

Znak D-51a “automatyczna kontrola średniej prędkości”

Znak D-51b “koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”

Znak D-51a “automatyczna kontrola średniej prędkości”

Rozszerzono przy tym zakres stosowania tabliczki T-1a. Teraz będzie ona mogła wskazywać odległość znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Pozwoli to umieścić dodatkowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Tabliczka T-1a

Znak D-51a “automatyczna kontrola średniej prędkości”

Uwaga na mylne informacje

Wiele źródeł informujących o zmianach przywołuje niewłaściwe wzory znaku D-51a zawierające miniaturę znaku definiującego ograniczenie prędkości na poddawanym kontroli odcinku. Znajdowały się one w pierwotnym projekcie rozporządzenia z lutego bieżącego roku, jednak uległy zmianie w toku prac legislacyjnych. W opublikowanej, obowiązującej wersji rozporządzenia znajdują się wzory zaprezentowane powyżej.

Teksty rozporządzeń znajdziesz tutaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.